www.inmemoriamzeeland.nl
Tel: 06-29344430
In Memoriam, spreken bij een uitvaartplechtigheid
Categorie : Diensten
Als een familielid of goede vriend is overleden staan de nabestaanden voor de opgave om in korte tijd de uitvaartplechtigheid vorm te geven.
Tijdens een uitvaartplechtigheid worden vaak teksten voorgedragen. Dit zijn soms bestaande teksten of gedichten.

Het is mooi en persoonlijk als er ook een In Memoriam wordt voorgedragen; een “nagedachtenis” of “levensloop”. Er wordt stilgestaan bij de betekenis van het leven van de overledene. Zowel de mooie en liefdevolle momenten en gebeurtenissen als de moeilijke kanten mogen benoemd worden. Zo krijgen de toehoorders een beeld van de persoon die deze man of vrouw was. Soms horen zij dingen die nieuw voor hen zijn, en vallen puzzelstukjes op hun plaats.
De toespraak moet bij de overledene passen, en in diens geest geschreven zijn. Ook is er plaats voor de gevoelens van degenen die achterblijven.

Met het schrijven van dit In Memoriam wil ik u graag helpen. Samen vinden we de juiste woorden. Als u dat wilt kan ik de tekst ook namens u tijdens de plechtigheid uitspreken.

De werkwijze is als volgt. Ik maak zo snel mogelijk een afspraak met u, familie en vrienden, voor een gesprek van ongeveer twee uur. Daarbij probeer ik een beeld te krijgen van de overledene, van wat hem of haar typeerde, en wat zo eigen aan hem of haar was. Ook sta ik stil bij de gevoelens van degenen die achterblijven en probeer deze te verwoorden.