www.inmemoriamzeeland.nl
Tel: 06-29344430
Begeleiding van de uitvaartplechtigheid
Categorie : Diensten
Bij een kerkelijke uitvaart ligt de regie van de plechtigheid meestal in handen van een dominee of pastor of priester. Dan blijft mijn rol beperkt tot het uitspreken van de persoonlijke toespraak.

Vaak echter is er geen band (meer) met een kerkelijke gemeente of parochie. In dat geval kan ik de regie van de uitvaartplechtigheid op mij nemen. Samen met u, familie en vrienden, stem ik de verschillende onderdelen van de plechtigheid zo op elkaar af, dat een afgewogen geheel ontstaat, en de overledene recht wordt gedaan. Muziek, één of meer toespraken, stilte of een gebed vormen dan samen een geheel.

Bij het praten en nadenken over vorm en inhoud kan soms een ritueel mooi en passend blijken. Dat kan heel eenvoudig zijn, zoals de naaste familie die in stilte rond de kist staat, of de kleinkinderen die een tekening bij oma of opa in de kist leggen. Samen kunnen we zoeken naar een afscheid dat bij u en de overledene past.

Als u dat wenst, verzorg ik een In Memoriam en vinden er twee voorgesprekken plaats.